Znaczenie komunikatu Mayday w żegludze

may day

Wiele z nas w swoim życiu zdążyło usłyszeć gdzieś w telewizji komunikat „Mayday”. Można spotkać się z nim w filmach katastroficznych bądź takich, które dotyczą żeglugi morskiej. Większość ludzi wie tylko tyle, że jest to jakiś komunikat zapewne nawołujący do pomocy podawany przez stację radiową w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia załogi jakiejś jednostki. Warto jednak dowiedzieć się dokładnie co oznacza ten komunikat.

Znaczenie komunikatu Mayday

Komunikat radiowy Mayday ma informować osobę, która go odbiera o bezpośrednim zagrożeniu życia osoby, od której został on wysłany bądź załogi jednostki, z której wyszedł komunikat. Jest to sygnał używany m.in. w łączności radiotelefonicznej. Komunikat Mayday jest to odpowiednik sygnału SOS w radiotelegrafii.

Procedura May day

Jeśli mamy możliwość to przed rozpoczęciem procedury Mayday powinniśmy użyć czerwonego przycisku distress. Komunikat Mayday (link) możemy nadać wtedy, gdy na pokładzie wystąpi zagrożenie życia. Jeśli takowe nikomu nie zagraża, a dzieje się coś innego do informowania służą inne komunikaty. Sytuacje, w których możemy użyć sygnału Mayday to np. człowiek za burtą, tonięcie, pożar, opuszczanie statku czy niezdolność jednostki do dalszej żeglugi itp. Decyzje o nadaniu komunikatu Mayday podejmuje kapitan lub osoba odpowiedzialna za statek podczas nieobecności kapitana.