Deklinacja magnetyczna – co to jest?

deklinacja

Z pewnością każdy z nas spotkał się chociaż raz w życiu z pojęciem deklinacji magnetycznej. Pamiętajmy o tym, że kompas niejednokrotnie może nas wprowadzić w błąd. Ma to związek z deklinacją – to pojęcie brzmiące naukowe, które jest dosyć łatwe do zrozumienia. Najprościej rzecz ujmując, deklinacja wskazuje, że północ magnetyczna nie zawsze jest taka sama, jak północ geograficzna. Czym odznacza się dewiacja? Co warto o niej wiedzieć? Jakie aspekty są najważniejsze?

Pojęcie dewiacji

Północ geograficzna jest wierzchołkiem ziemi, gdzie zbiegają się wszystkie południki. Magnetyczna północ może  się zmieniać. Dotyczy to pracy jądra Ziemi, wpływu gwiazd i Słońca na planetę i innych czynników. Faktem jest, że dewiacja nie odbiega mocno od północy geograficznej, jednak warto znać te odchylenia. Deklinacja magnetyczna to kąt między północą magnetyczną a geograficzną. Wartość tego kąta jest zmienna, co zależy do danego miejsca. Pamiętajmy o tym, że błąd z dewiacji można zniwelować. W dowolnej chwili sprawdzimy, ile wynosi ona dla dowolnego miejsca na Ziemi. Także w terenie możemy to łatwo wyznaczyć.  Więcej o deklinacji znajdziesz na fairwinds.pl.

Ważne informacje

Podczas korygowania błędu z deklinacji, warto korzystać z mapy. Trzeba zorientować mapę względem terenu i dokładnie ustalić, gdzie się znajdujemy. Kolejny krok to wyszukanie odległego punktu i wyznaczenie kompasem azymutu na wybrany cel. Porównujemy go z azymutem z mapy. To pozwala dokładni ustalić wartość deklinacji. Taka wiedza jest niezwykle przydatna w nawigacji. Jeśli deklinacja wybiega na zachód od igły magnetycznej, jej wartość należy odjąć. Z kolei jeśli wybiega na wschód – wartość dodajemy. Jak widać, deklinacja magnetyczna nie jest niczym skomplikowanym. Z wyznaczeniem dewiacji w danym miejscu powinien sobie poradzić każdy z nas.