Kurs radiooperatora SRC – informacje praktyczne

Posiadanie licencji radiooperatora SRC VHF jest niezbędne w celu wyczarterowania jachtu posiadającego stosowną radiostację. Chcąc go zdobyć, słuchacz musi przejść specjalistyczne szkolenie, które uprawnia go do porozumiewania się z innymi jednostkami za pomocą wydzielonego kanału radiowego.

Zanim podejdziesz do egzaminu…

Licencję radiooperatora SRC zdobywa się po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przeprowadzanego przez komisję Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Chcąc się do niego przygotować, należy odbyć kilka spotkań (najczęściej trwają one łącznie 7.5 godziny), dzięki któremu słuchacz zostaje odpowiednio przygotowany do wspomnianego egzaminu. Warto zaznaczyć, że zajęcia bardzo często odbywają się w formie elektronicznej, w ramach której słuchacz otrzymuje pakiet niezbędnych materiałów i stosowne instrukcje na temat dalszego szkolenia.

Zajęcia dla chętnych

Kurs radiooperatora SRC nie ogranicza się wyłącznie do zajęć teoretycznych. Można je również rozbudować o ćwiczenia praktyczne.

Jak to zrobić? Najlepiej zapisać się na dedykowane zajęcia dla osób chętnych, w ramach których słuchacze nauczą się, jak w praktyce komunikować się drogą radiową z innymi jednostkami lub lądem. Kursy te bardzo często organizuje się po ogłoszeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej terminów przyszłych egzaminów.

Podsumowanie

Kompletny kurs radiooperatora SRC nie tylko pozwoli zapoznać się z tajnikami komunikacji radiowej, ale też umożliwi im przygotowanie się również pod kątem praktycznym, co jest szczególnie ważne w kontekście bezpiecznego żeglowania.

Bliższe informacje na tej stronie