Krótko o pływach morskich

Pływy morskie są regularnie powtarzającym się podnoszeniem i opadaniem poziomu wody w oceanie. Wywoływane są przez oddziaływanie grawitacyjne Ziemi z Księżycem i Słońcem. Na to zjawisko wpływ na również siła odśrodkowa, którą generuje obrót Ziemi wokół środka ciężkości. Przeciętnie okres między przypływami to 12 godzin i 27 minut. Zależy to od ukształtowania akwenu, pory roku i dnia. 

Fale pływowe powtarzają się w następujących fazach:

  1. Poziom wody wzrasta w ciągu kilku godzin – przypływ,
  2. Woda osiąga najwyższy poziom,
  3. Poziom wody obniża się – odpływ
  4. Woda osiąga najniższy stan. 

Woda jest najspokojniejsza w momencie, gdy przestaje się obniżać. Pływ zmienia wtedy kierunek. 

Różnicę między najniższym, a najwyższym położeniem wody nazywamy skokiem pływu. 

Pływy na Bałtyku

Ze względu na brak szerokiego połączenia Morza Bałtyckiego z oceanem oraz małą masą wody w morzu pływy są prawie niewidoczne. Na południowym Bałtyku, gdzie głębokość wynosi zaledwie 100 metrów, przypływ podnosi poziom wody o centymetr. Natomiast na obszarze cieśnin duńskich amplituda pływów wynosi już znacznie więcej – nawet do 14 centymetrów. Nieco większe skoki pływów zaobserwowano również w niektórych obszarach Zatoki Fińskiej. Amplituda sięga tam do ponad 6 centymetrów. Ma to miejsce na szerokości, na której morze jest głębsze oraz znacznie węższe.